• Gratis verzending vanaf € 49,95
 • Retourneren binnen 14 dagen
 • Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verstuurd

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING – SHOESME

Inhoudsopgave

 • In paragraaf 1 leggen we uit wie wij zijn.
 • In paragraaf 2 leggen we kort uit wat het doel is van deze privacyverklaring.
 • In paragraaf 3.1 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers van onze consumentenwebsite. We gaan in deze paragraaf in op:
  A.    Klantenservice
  B.    Nieuwsbrief op basis van inschrijving
  C.    Cookies
  D.    Accounts
  E.    Beveiliging
  F.    Vinden van een verkooppunt
  G.    Winacties en prijsvragen
  H.    Sollicitaties
 • In paragraaf 3.2 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers die een aankoop doen op onze consumentenwebsite. We gaan in deze paragraaf in op:
  I.      Aankopen
  J.     Retourneren
  K.    Reviews
  L.     Nieuwsbrieven voor klanten
  M.   Administratieverplichtingen
 • In paragraaf 3.3 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers en klanten van onze fysieke winkels. We gaan in deze paragraaf in op:
  N.    Aankopen
  O.    Retourneren
  P.    Camera’s
  Q.    Incidenten
  R.    Nieuwsbrieven op basis van inschrijving
  S.    Administratieverplichtingen
 • In paragraaf 3.4 leggen wij uit welke gegevens wij verwerken van bezoekers van onze zakelijke websites. We gaan in deze paragraaf in op:
  T.    Accounts
  U.    Shoesme reseller worden
  V.    Cookies
  W.   CRM
 • In paragraaf 4 leggen we uit met wie we persoonsgegevens kunnen delen.
 • In paragraaf 5 gaan we in op de bescherming van uw persoonsgegevens.
 • In paragraaf 6 leggen we uw rechten uit.
 • In paragraaf 7 staat onze contactinformatie. 

1.     Shoesme

Wij zijn Shoesme International B.V., een Nederlands bedrijf dat handelt onder de naam ‘Shoesme’. 

Wij zijn actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze in de EER, tenzij we in deze privacyverklaring anders aangegeven.

2.     Algemeen

In deze privacyverklaring vatten wij samen welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij daarmee omgaan. 

Wij kunnen bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan doen wij ons best u hierover te informeren. Toch raden wij u aan om periodiek zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.  

3.     Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Als u onze websites of winkels bezoekt, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij ze verwerken en hoe lang we ze bewaren. Controleert u goed dat de paragraaf of paragrafen die u bekijkt op u van toepassing zijn.

3.1 U bezoekt onze consumentenwebsite (www.shoesme.nl) 

Hieronder geven wij weer welke persoonsgegevens wij van u verwerken indien u onze consumentenwebsite bezoekt.

A.    Klantenservice

Indien u contact opneemt met onze klantenservice, verwerken wij persoonsgegevens tot 12 maanden nadat uw contact met onze klantenservice is geëindigd. Wij ontvangen deze persoonsgegevens van u. Onze grondslag om de hieronder opgesomde gegevens te mogen verwerken is uw gerechtvaardigd belang om een contactmogelijkheid te hebben met Shoesme en ons gerechtvaardigd belang om daarop te kunnen reageren om problemen te kunnen oplossen, vragen te kunnen beantwoorden en klanttevredenheid te kunnen waarborgen. 

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres, telefoonnummer of social media gebruikersnaam (afhankelijk van uw contactmethode)
 • De inhoud van uw berichten
 • Ordernummer (indien u een klacht of vraag heeft over een bestelling)

B.    Nieuwsbrief op basis van inschrijving

U kunt zich op onze website vrijwillig inschrijven voor onze nieuwsbrief door uw e-mailadres aan ons te overhandigen via het daartoe bestemde invulveld. Doet u dit, dan verwerken wij uw e-mailadres totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt door gebruik te maken van afmeldmogelijkheid die we in iedere nieuwsbrief opnemen. Onze grondslag om uw e-mailadres te mogen verwerken, is de toestemming die u geeft indien u zich vrijwillig inschrijft voor de nieuwsbrief. 

C.    Cookies

Op onze consumentenwebsite plaatsen wij cookies. Met deze cookies kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens worden door ons of door de cookies gegenereerd of verzameld. De soorten cookies, de te verwerken persoonsgegevens, de doeleinden, de grondslagen en de bewaartermijnen staan omschreven in onze cookieverklaring. Die kunt u raadplegen op www.shoesme.nl/cookieverklaring. 

D.    Accounts

Op onze consumentenwebsite kunt u ervoor kiezen een account aan te maken, zodat u uw bestelgeschiedenis eenvoudig kunt inzien en sneller kunt afrekenen. Het aanmaken van een account is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het kunnen bezoeken van onze website of het kunnen plaatsen van een bestelling. Wij verwerken de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 5 jaar nadat u voor het laatst bent ingelogd (waaronder uw bestelgeschiedenis), of totdat u zelf uw account verwijdert via de daartoe geboden mogelijkheid op uw accountpagina. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om eenvoudiger te kunnen bestellen en uw bestelgeschiedenis te kunnen inzien en ons gerechtvaardigd belang om klanten in staat te stellen gemakkelijker te bestellen en de binding met Shoesme te vergroten.

Maakt u een account aan, dan ontvangen en verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Favoriete producten (indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt)
 • Bestelgeschiedenis (zie punt I. in paragraaf 3.2)
 • Account-ID (door Shoesme gegenereerd)
 • Geplaatste beoordelingen
 • Datum van het aanmaken van het account
 • Laatste inlogmoment

E.    Beveiliging

Om onze websites te kunnen beschermen, verwerken wij uw IP-adres en het aantal inlogpogingen op uw account (indien u die heeft) voor de duur van 6 maanden. Indien zich een incident heeft voorgedaan, zullen wij de gegevens pas verwijderen 6 maanden nadat het incident en het onderzoek daarnaar is afgewikkeld. Onze verwerkingsgrondslag is uw gerechtvaardigd belang om uw account veilig te kunnen houden (indien u een account heeft) en ons gerechtvaardigd belang om de websites en de accounts van bezoekers te kunnen beveiligen. De gegevens worden door onze websites zelf verzameld.

Daarnaast gebruiken wij reCAPTCHA van Google om bots en spam tegen te gaan. Google verwerkt in dat geval hoe u onze website gebruikt, uw Google account en een identifier, om te kunnen inschatten of u een bot bent of niet. Indien de tool twijfelt of u een mens bent, kan u een captcha worden getoond die u moet oplossen om te bewijzen dat u een mens bent. Google kan de informatie in de Verenigde Staten verwerken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacy policy van Google, te raadplegen op policies.google.com/privacy. Wij verwerken zelf geen persoonsgegevens. Onze verwerkingsgrondslag voor het plaatsen van de reCAPTCHA op onze website is ons gerechtvaardigd belang om spam en bots tegen te gaan.

F.    Vinden van een verkooppunt

Op onze website bieden wij de mogelijkheid aan om via Google Maps eenvoudig een verkooppunt te vinden. Wij verwerken hiervoor uw postcode zonder deze op te slaan. Indien u uw postcode invult, wordt deze gedeeld met Openstreetmap om de voor u relevante verkooppunten te kunnen tonen. Onze grondslag voor het verwerken van uw postcode is uw toestemming, nu u uw postcode vrijwillig opgeeft. Wij raden u aan eerst de privacyverklaring van Openstreetmap te raadplegen voordat u uw postcode invult.

G.    Winacties en prijsvragen

Soms bieden wij op onze website of onze social media kanalen winacties en prijsvragen aan. Indien u deelneemt aan de winactie of de prijsvraag, dan kunt u uw e-mailadres of social media gebruikersnaam met ons delen (afhankelijk van de manier waarop u deelneemt). Wij verwerken de persoonsgegevens voor dit doeleinde gedurende de duur van de prijsvraag om contact met u op te kunnen nemen indien u heeft gewonnen. Heeft u gewonnen, dan zullen wij bij u uw NAW-gegevens en contactgegevens opvragen om u de prijs te kunnen toesturen. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw toestemming.

H.    Sollicitaties

Indien u bij ons solliciteert, dan verwerken wij de door u aan ons verschafte persoonsgegevens zoals hieronder omschreven tot 4 weken na het afronden van de sollicitatie of tot 1 jaar indien u daarom verzoekt. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is uw gerechtvaardigd belang om bij ons te kunnen solliciteren en ons gerechtvaardigd belang om uw sollicitatie af te kunnen wikkelen. 

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Beoogde functie
 • Curriculum vitae en motivatiebrief
 • Gegevens over uw beschikbaarheid en inzetbaarheid voor werk
 • Verschafte informatie in de daarvoor bestemde open velden en informatie die u tijdens een sollicitatiegesprek aan ons verschaft

3.2  U doet een aankoop op onze consumentenwebsite (www.shoesme.nl) 

Hieronder geven wij weer welke persoonsgegevens wij van u verwerken indien u een aankoop doet via onze consumentenwebsite.

I.      Aankopen

Plaatst u een bestelling via onze consumentenwebsite, dan verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens om de bestelling te kunnen afhandelen voor de duur van 1 jaar. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit en ons gerechtvaardigd belang om de informatie in onze (bestel)systemen te kunnen verwerken en categoriseren en om uw een orderbevestiging te kunnen sturen. Wij zullen uw NAW-gegevens, het Order-ID en uw contactinformatie delen met het warenhuis en de vervoerder die de aflevering van uw pakket verzorgen. Als u een account heeft, zal uw bestelgeschiedenis (de persoonsgegevens zoals hieronder benoemd) bewaard worden zolang uw account bestaat.   

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Gekocht product
 • De gekozen betaalwijze (maar geen betaalgegevens)
 • NAW-gegevens
 • Contactinformatie
 • Order-ID (door ons gegenereerd)
 • Transactie-ID (ontvangen van de betalingsprovider die u gebruikt)
 • Rekeningnummer (indien u betaalt via een bank)
 • Naam rekeninghouder (indien u betaalt via een bank)
 • Laatste 4 cijfers van uw creditcard (indien u een creditcard gebruikt om te betalen)
 • E-mailadres (voor de bestelbevestiging)

J.     Retourneren

Heeft u via onze website een aankoop gedaan die u wilt retourneren, dan verwerken wij de hieronder genoemde gegevens voor de duur van 1 jaar nadat de retourzending is ontvangen. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en ons gerechtvaardigd belang om de retourzending te kunnen afhandelen en categoriseren om onze dienstverlening te verbeteren. Als u een account heeft, zal uw retourgeschiedenis bewaard worden zolang uw account bestaat.    

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactinformatie
 • Bedrag
 • Order-ID
 • Het te retourneren product
 • Reden van retourzending

K.    Reviews

Als u een aankoop doet op onze website, verwerken wij uw e-mailadres voor de duur van 1 week om u een e-mail te kunnen sturen met als doel te verifiëren of u tevreden bent met uw bestelling en of u een review wilt plaatsen. U kunt bij het doen van de aankoop aangeven deze e-mail niet te ontvangen, door het daartoe bestemde vinkje uit te vinken. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om klanttevredenheid te meten en te kunnen tonen op review websites. 

L.     Nieuwsbrieven voor klanten

Als u een aankoop doet op onze website, sturen wij u relevante informatie en nieuwsbrieven over soortgelijke producten totdat u zich voor die nieuwsbrieven uitschrijft of tot maximaal 3 jaar na uw laatste aankoop. U kunt ook bij het doen van de aankoop aangeven geen nieuwsbrieven te willen ontvangen, door het daartoe bestemde vinkje uit te vinken. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om u marketingmails te kunnen sturen over soortgelijke producten. Hiervoor verwerken wij uw e-mailadres. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, dan heeft dit geen gevolg voor onze mogelijkheid om u e-mails te sturen over belangrijke zaken en uw account. 

M.   Administratieverplichtingen

Om aan onze administratieverplichting te kunnen voldoen, verwerken wij uw NAW-gegevens en factuurinformatie tot maximaal 10 jaar nadat u de aankoop bij ons heeft gedaan. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is onze wettelijke verplichting om een administratie bij te houden. Wij kunnen deze gegevens delen met onze accountant en met de Belastingdienst.

3.3 U bezoekt onze fysieke winkels

N.    Aankopen

Indien u een aankoop doet in een van onze fysieke winkels, dan verwerken wij uw gekozen betaalwijze en het aan de betaling gekoppelde transactie-ID om de bestelling te kunnen afhandelen voor de duur van 1 jaar. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit en ons gerechtvaardigd belang om de informatie in onze (bestel)systemen te kunnen verwerken.

Maakt u gebruik van de optie om een product in de fysieke winkel te kopen en die te laten thuisbezorgen, dan verwerken we bovendien nog uw NAW-gegevens voor het kunnen afleveren van het gekochte product. Wij zullen in dat geval uw NAW-gegevens, het transactie-ID en uw contactinformatie delen met het warenhuis en de vervoerder die de aflevering van uw pakket verzorgen.

O.    Retourneren

Heeft u in een van onze fysieke winkels een aankoop gedaan die u wilt retourneren, dan verwerken wij als informatie het te retourneren product en de informatie op de aankoop bon. We bewaren deze informatie voor de duur van 1 jaar nadat de retourzending is ontvangen. Onze verwerkingsgrondslag is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en ons gerechtvaardigd belang om de retourzending te kunnen afhandelen en categoriseren om onze dienstverlening te verbeteren.  

P.    Camera’s

In onze winkels kunnen camera’s hangen, die dienen ter bescherming van uw en onze eigendommen en ter preventie van ongewenst gedrag. Camerabeelden worden gedurende 48 uur tenzij zich een incident heeft voorgedaan. In dat geval bewaren we de camerabeelden tot maximaal 4 weken nadat het incident is afgehandeld. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om incidenten te kunnen afhandelen en te kunnen optreden tegen ongewenst gedrag. De camerabeelden kunnen in geval van een incident gedeeld worden met opsporingsautoriteiten.

Q.    Incidenten

Als u onderdeel bent van een incident in onze winkel (bijv. wegens diefstal of ongewenst gedrag), dan kunnen wij uw naam en de omstandigheden van het incident registreren en delen met de bevoegde autoriteiten. De gegevens bewaren wij in beginsel tot 6 maanden nadat het incident is afgehandeld. Indien u een winkelverbod wordt opgelegd, dan verwerken wij de gegevens tot 6 maanden nadat het winkelverbod is afgelopen. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om incidenten te kunnen afhandelen en te kunnen optreden tegen ongewenst gedrag. 

R.    Nieuwsbrieven op basis van inschrijvingen

Als u in een van onze fysieke winkels een aankoop verricht, dan kunt u ervoor kiezen zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief indien u daarvoor nog niet bent ingeschreven. Maakt u van deze mogelijkheid gebruik, dan verwerken wij uw e-mailadres totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt door gebruik te maken van afmeldmogelijkheid die we in iedere nieuwsbrief opnemen. Onze grondslag om uw e-mailadres te mogen verwerken, is uw toestemming.

S.    Administratieverplichtingen

Om aan onze administratieverplichting te kunnen voldoen, verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens die op de bon staan vermeld tot maximaal 10 jaar nadat u de aankoop bij ons heeft gedaan. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is onze wettelijke verplichting om een administratie bij te houden. Wij kunnen deze gegevens delen met onze accountant en met de Belastingdienst.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

·         Transactie-ID

·         Gekocht product

·         Bedrag

·         De gekozen betaalwijze

3.4 U bezoekt onze zakelijke websites (www.retail.shoesme.nl)  

T.    Accounts

Op onze zakelijke websites kunt u ervoor kiezen een account aan te maken, zodat u bestellingen kunt plaatsen en eenvoudig uw bestelgeschiedenis kunt inzien. Het aanmaken van een account is noodzakelijk voor het kunnen plaatsen van een bestelling in onze zakelijke webshop. Maakt u een account aan, dan ontvangen en verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens van u. Wij verwerken de persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar nadat u voor het laatst bent ingelogd, of totdat u zelf uw account verwijdert. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om eenvoudig te kunnen bestellen en uw bestelgeschiedenis te kunnen inzien en ons gerechtvaardigd belang om het bestellen van producten onder zakelijke voorwaarden te beperken tot zakelijke klanten en om de binding met Shoesme te vergroten.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • NAW-gegevens bedrijf
 • Betaalwijze
 • Bestelgeschiedenis
 • Account-ID
 • Geplaatste beoordelingen
 • Voorraadmeldingen
 • Datum van aanmaken account
 • Laatste inlogmoment

U.    Shoesme reseller worden

Op onze website kunt u zich aanmelden om een Shoesme reseller te worden. Indien u zich daarvoor aanmeldt, dan ontvangen en verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens van u. Wij verwerken de persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar nadat de reseller verhouding met Shoesme tot een einde komt. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om reseller van Shoesme te kunnen worden en ons gerechtvaardigd belang om resellers aan te kunnen sluiten en de binding met Shoesme te vergroten.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens bedrijf
 • Naam contactpersoon
 • Contactinformatie
 • Eventuele vrijwillig ingevulde informatie
 • Gekochte en verkochte producten

V.    Cookies

Op onze zakelijke websites plaatsen wij cookies. Met deze cookies kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens worden door ons of door de cookies gegenereerd of verzameld. De soorten cookies, de te verwerken persoonsgegevens, de doeleinden, de grondslagen en de bewaartermijnen staan omschreven in onze cookieverklaring. Die kunt u raadplegen op www.shoesme.nl/cookieverklaring. 

W.   CRM

Indien u een zakelijke klant of reseller bent van Shoesme, nemen wij uw gegevens op in ons CRM. Wij verwerken de hieronder genoemde persoonsgegevens van u, tenzij u aangeeft niet in ons CRM te willen worden opgenomen. Wij verwerken de persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar nadat u voor het laatst een bestelling bij ons heeft geplaatst. Onze grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw gerechtvaardigd belang om sneller, beter en adequater geholpen te kunnen worden en te kunnen worden gewezen op voor uw interessante acties en producten. Ons gerechtvaardigd belang is de verkopen en de binding met Shoesme te vergroten.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Retailnummer (intern gegenereerd)
 • Type klant (B2B, B2C)
 • NAW-gegevens bedrijf
 • Contactpersoon
 • E-mailadres
 • Factuuradres
 • Adresgegevens filialen (indien van toepassing)
 • Geplaatste bestellingen
 • BTW-nummer

4. Delen van uw persoonsgegevens

4.1 Verwerkers die wij inschakelen

Wij kunnen anderen vragen om te helpen bij het leveren van onze producten. Deze ‘verwerkers’ kunnen hierdoor uw persoonsgegevens namens ons verwerken. Wij spreken met deze verwerkers af dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken om onze dienstverlening mogelijk te maken. 

Wij maken gebruik van de volgende soorten verwerkers:

 • partijen die onze websites hosten, gegevens opslaan en onze servers en databanken beheren en onderhouden;
 • ontwikkelaars en leveranciers software;
 • mailingsoftware;
 • providers van beveiligingsoplossingen.

4.2 Uw gegevens delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit:

 1. in deze privacyverklaring staat omschreven en we daarvoor een geldige grondslag hebben;
 2. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 3. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
 4. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
 5. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze klanten, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
 6. nodig is om onszelf of onze klanten te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van onze websites;
 7. nodig is voor een overdracht van onze onderneming of ter voorbereiding daarvan. 

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op uw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet. 

Onze websites kunnen verder links bevatten naar websites van anderen. Als u uw persoonsgegevens verstrekt op deze pagina’s van derden, dan is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om hun privacybeleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

5. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben onze servers fysiek en digitaal beveiligd, zodat mensen niet zonder onze instemming uw persoonsgegevens kunnen inzien. 
 • We gebruiken beveiliging om ervoor te zorgen dat de gegevens versleuteld worden verstuurd  tussen de websites en onze servers.
 • Wij maken back-ups van uw persoonsgegevens.
 • Kwetsbaarheden op de websites worden zo snel mogelijk aangepakt.
 • We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Wij slaan uw wachtwoorden versleuteld op.

Wij willen u er wel graag op wijzen dat het internet nooit helemaal veilig is. Wees dus voorzichtig met wat u via het internet deelt en neem bij twijfel eerst contact met ons op. 

6. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten om over uw persoonsgegevens te beschikken. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan uw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

Recht op inzage en overdracht van gegevens

U hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook het volgende vragen:

 • om inzicht te geven in de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • welke soorten persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • met wat voor soort partijen wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • waar de persoonsgegevens vandaan komen, en;
 • of wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming. 

U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wilt u bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen. 

Recht op rectificatie

Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Recht op het wissen van gegevens

Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde of alle persoonsgegevens over u te wissen. 

Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen, dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil. 

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Beperking van de verwerking

Als u denkt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van u verwerken, of als u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of niet meer nodig hebben, dan kunt u ons verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw verzoek te beoordelen, of indien er geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil. 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen. 

Recht van bezwaar

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag u bezwaar maken tegen de verwerking door ons een e-mail te sturen. Wij zullen dan uw bezwaren en uw belangen nogmaals afwegen tegen de gerechtvaardigde belangen voor de gegevensverwerking. Indien wij concluderen dat uw belangen en bezwaren prevaleren, dan zullen wij de verwerking voor u staken indien wij geen andere grondslag voor de verwerking hebben. Concluderen we dat de gerechtvaardigde belangen voor gegevensverwerking prevaleren, dan zal de gegevensverwerking door blijven gaan. Wij zullen u informeren over de uitkomst van deze afweging.

Intrekken van toestemming

U mag de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken door aangezette vinkjes weer uit te zetten, door gebruik te maken van de daartoe geboden mogelijkheden of door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan hieronder omschreven.

Het uitoefenen van uw rechten

U kunt bovenstaande verzoeken sturen naar klantenservice@shoesme.nl.  

Voordat we ingaan op uw verzoek, moeten we wel eerst zeker weten dat het uw persoonsgegevens zijn. Dit doen we meestal door u in te laten loggen op uw Shoesme account. Heeft u geen account of kunnen we uw identiteit op die manier niet bevestigen, dan zullen we proberen uw identiteit per e-mail of telefonisch vast te stellen. Mocht ook dat niet lukken, dan kunnen we u vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs of om langs te komen bij een van onze fysieke winkels. Mocht u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekken, vergeet dan niet om uw BSN, MRZ (Machine Readable Zone) én pasfoto af te schermen. 

We streven ernaar om uw verzoek of klacht binnen een maand af te handelen. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, dan zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt. Dit kan nooit langer zijn dan 3 maanden na ontvangst.

Autoriteit Persoonsgegevens  

Heeft u een klacht over onze verwerkingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op klantenservice@shoesme.nl