Disclaimer

Onderstaande voorwaarden gelden voor iedereen die deze website bezoekt en gebruikt. Shoesme International BV behoudt zich het recht voor de voorwaarden te allen tijde te veranderen. Wanneer je de website gebruikt, verklaar je je automatisch akkoord met de inhoud van de voorwaarden.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Shoesme International BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website is alleen bestemd voor algemene doeleinden. Voordat je de informatie op enige manier gebruikt, dien je zelf de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website te verifiëren. Wanneer je de inhoud op enige wijze gebruikt, is dat geheel voor eigen risico. Shoesme International BV is niet aansprakelijk voor kennelijke type-of programmeerfouten. Eventuele klachten en opmerkingen over de inhoud van de website kun je aan ons kenbaar maken via shoesmeshop@shoesme.nl of telefoonnummer 013-303 3104. 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Shoesme International BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, die verband houden met deze voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt voor de hiertoe bevoegde Nederlandse rechter.

totaal 88% tevreden klanten op basis van 200 beoordelingenvia KiyOh