Actievoorwaarden Shoesme & Babboe bakfietsactie

Algemeen

De aanbieder van dit promotioneel kansspel (hierna; ‘de Actie’) is Shoesme International B.V., gevestigd aan de Trouwlaan 3, 5021 WD Tilburg (hierna: Shoesme). Op deze actie zijn de bepalingen zoals vastgelegd in de Gedragscode Promotionele Kansspelen (1 januari 2014) van toepassing. Door deel te nemen aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

• De actie wordt georganiseerd ter promotie van Shoesme en Babboe
• De actie loopt van donderdag 1 maart tot en met donderdag 31 mei 2018
• Deelnemers aan de actie maken kans op één van de drie Babboe Curve-E Bakfietsen ter waarde van €2399,- per stuk.

Voorwaarden voor deelname

• Deelnemers ontvangen bij aankoop van een Shoesme artikel bij Shoesme of één van de deelnemende verkooppunten van Shoesme een unieke actiecode, welke kan worden ingevuld op https://www.shoesme.nl/win/bakfietsactie.
• Per actiecode kan 1 keer worden deelgenomen aan de actie.
• Voor geldige deelname is vereist dat:
o de deelnemer volledig en juist zijn of haar persoonsgegevens (voornaam, achternaam) en e-mailadres aan Shoesme en Babboe verschaft via de deelnamepagina, en;
o het aankoopbewijs van het Shoesme artikel kan overleggen.
• Deelname is uitgesloten voor:
a. personen niet woonachtig in Nederland of zonder vaste woon- of verblijfplaats
b. personen onder de 16 jaar
c. personen die werkzaam zijn bij bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling en organisatie van de Actie

De te winnen prijs

• De prijzen zijn drie Babboe Curve-E Bakfietsen ter waarde van €2399,- per stuk.
• Ten aanzien van (geld-)prijzen waarvoor kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
- Shoesme neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met de waarde hoger dan €449,- voor eigen rekening.
• De prijs is niet onderhandelbaar, niet restitueerbaar en niet voor geld inwisselbaar.

Bekendmaking winnaars

• De aanwijzing van de winnaars van de Actie geschiedt op onpartijdige wijze door drie willekeurige computerselecties onder de deelnemers aan de actie;
o De willekeurige computerselectie voor deelnemers van maart vindt plaats op dinsdag 3 april 2018.
o De willekeurige computerselectie voor deelnemers van april vindt plaats op dinsdag 1 mei 2018
o De willekeurige computerselectie onder de deelnemers van mei vindt plaats op vrijdag 1 juni 2018.
• De winnaars ontvangen uiterlijk 2 dagen na de willekeurige computerselectie bericht op het opgegeven e-mailadres. Wanneer er onverhoopt geen contact gelegd kan worden met de winnaars na drie pogingen binnen zeven werkdagen na de bekendmaking, behoudt Shoesme zich het recht voor een alternatieve winnaar te selecteren en verliest de oorspronkelijke winnaar zijn aanspraken.
• Het is Shoesme toegestaan ten behoeve van de Actie de naam van de winnaar openbaar te maken op de actiepagina https://www.shoesme.nl/win
• De prijs wordt in overleg met de winnaar en het verkooppunt binnen 2 weken na de trekking aan de winnaar uitgekeerd bij het verkooppunt waar het Shoesme artikel is gekocht.
• De prijs wordt slechts uitgekeerd aan een geldige deelnemer die voldoet aan de deelnamevoorwaarden.
• Indien de actie op illegale wijze wordt beïnvloed, behoudt Shoesme zich het recht voor prijzen niet uit te keren en deelnemers uit te sluiten van deelname.
• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Communicatie

• De deelnemer dient zich te registreren via https://www.shoesme.nl/win/bakfiets om kans te maken op de prijs. Bij deelname worden naam en e-mailadres van de deelnemer opgeslagen.
• Alle communicatie met betrekking tot de Actie verloopt via de actiepagina https://www.shoesme.nl/win
• Shoesme stelt deze actievoorwaarden op. Shoesme kan tijdens de duur van de actie wijzigingen aanbrengen. Eventuele wijzigingen zullen via de actiepagina https://www.shoesme.nl/win bekendgemaakt worden. De wijze van uitleg en toepassing van deze actievoorwaarden door Shoesme is voor allen bindend.
• In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Shoesme.
• De actievoorwaarden en eventuele andere informatie betreffende het promotionele kansspel zijn verkrijgbaar via de actiepagina https://www.shoesme.nl/win.
• Indien een deelnemer een klacht heeft in verband met de actie, dan kan hij/zij deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen, indienen via marketing@shoesme.nl.